top of page

Privacyverklaring

 

Studio REFLECT verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik maken van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt via de website, telefoon of email. Persoonsgegevens die Studio REFLECT verwerkt zijn:
 

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Factuuradres

  • Adresgegevens

 

Daarnaast kan Studio REFLECT persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van haar dienstverlening.

 

Bewaren persoonsgegevens

Studio REFLECT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Administratieve informatie met je factuur-, betaal-, en bestelgegevens moeten van de belastingdienst zeven jaar bewaard blijven.

 

Persoonsgegevens vertrekken aan derden

Studio REFLECT deelt je persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Je wordt vooraf gevraagd toestemming te geven voor het doorgeven van gegevens aan derden. Studio REFLECT is na je toestemming niet langer verantwoordelijk voor de juiste verwerking van je gegevens bij de betreffende partij. Studio REFLECT zal je persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

 

Aanpassen persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering sturen naar hello@studio-reflect.com. Studio REFLECT zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op je verzoek reageren.

 

Beveiliging

Studio REFLECT neemt de bescherming van je gegevens serieus. Er worden beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

bottom of page